Huishoudelijk reglement

Hygiënemaatregelen
Neem de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM in acht: de hand-, hoest-, en nies-hygiëne. Schud geen handen. Zorg voor goede hygiënemaatregelen:
 • Was je handen o 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen. o Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuis komt, als je je neus hebt gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekje om je neus te snuiten en gooi deze weg in een afgesloten prullenbak. Was daarna je handen.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen o Dit geldt voor iedereen: op straat, in winkels, met collega’s, behalve thuis en binnen het gezin/huishouden.
 • Voorkom contact tussen je handen en je gezicht.
Patiënt (Hand)hygiëne voor in de praktijk:
 • Was en droog voor en na iedere behandeling/training de handen met zeep en droog de handen af met een papieren tissue. Dit kunt u doen in het keukentje. De deur naar de keuken blijft openstaan zodat u geen contact hoeft te maken met de klink.
Anders dan anders neem zelf mee naar de praktijk:
 • De patiënten nemen zelf linnengoed mee naar de praktijk.
 • Bij herhaalconsulten, gebruik thuisoefenmateriaal van de patiënt
Wij zorgen binnen de praktijk voor een goede planning zodat:
 • Er ruim gepland wordt zodat patiënten elkaar niet treffen.
 • Werken exact op tijd zodat patiënten elkaar niet treffen.
 • In de praktijk mag een patiënt in beginsel niet worden vergezeld door een partner of begeleider. Uitzondering kan gemaakt worden voor bijvoorbeeld kinderfysiotherapie of taalproblemen. Indien toch noodzakelijk: hanteer dan de 1,5 meter afstand
 • We vragen u van te voren om maximaal 5 minuten voor de afspraak binnen te komen
 • Bij behandeling in de thuissituatie is er in beginsel, naast de patiënt, niemand in de ruimte aanwezig zijn. Indien noodzakelijk hanteer de 1,5 meter afstand
Behandelkamer 
 • Het is in de behandelkamer niet altijd goed mogelijk om de 1,5 meter regel in acht te nemen we proberen daar wel zoveel mogelijk naar te streven.
 • Maximaal 2/3 personen in behandelkamer.
Toilet
 • Gebruik het toilet zo min mogelijk.
 • Na toilet bezoek graag de handen drogen met papieren doekjes en deze in de pedaalemmer werpen.
Neem voor het binnen komen van de praktijk telefonisch of per mail contact met ons op als er sprake is van:
 • (neus)verkoudheid
 • Hoesten
 • Kuchen of niezen
 • Loopneus
 • Keelpijn
 • Verhoging (=tot 38 graden) of koorts
 • Kortademigheid
 • Hoofdpijn
 • Branderige ogen
 • Reuk- en/of smaak verlies
 • Moeheid
 • Je ziek voelen en/of diarree.
 • Recent (huiselijk) contact gehad met bewezen covid-19 patiënten.
 • Of heeft u zelf covid-19 doorgemaakt.