Osteopathie

Wat is Osteopathie?

Een osteopaat zoekt samen met jou, naar, al dan niet trauma gerelateerde, bewegingsbeperkingen in het lichaam die het evenwicht tussen verschillende systemen kunnen verstoren. En zodoende een reden kunnen worden waaruit klachten ontstaan.
Het lichaam blijft gezond zolang weefsels soepel, elastisch en beweeglijk zijn en de vloeistofstroom rondom de weefselcellen intact blijft. De kwaliteit van het weefsel wordt immers bepaald door onder andere een goede drainage/circulatie, die de aanvoer van voedingsstoffen en de afvoer van afvalstoffen waarborgt. Maar ook een goede, neurologische aansturing, voeding en hormonale invloeden zijn van invloed. Al deze facetten moeten kloppen om klachtenvrij je lichaam te kunnen gebruiken op de manier zoals jij dat wil.

Praktijk de Beek

Veiligheidsonderzoek

De osteopaat stelt zich de vraag of u bij haar aan het goede adres bent of dat er eerst nader onderzoek moet worden gedaan door bijvoorbeeld een arts. Een osteopaat weet ook wanneer ze u niet kan helpen.

Voor patiënten die van hun arts, chiropractor of fysiotherapeut te horen hebben gekregen dat ze niets meer voor hen kunnen betekenen, kan osteopathie wellicht wel een oplossing bieden. Doordat de osteopaat in de praktijk functioneert als een specialist van het geheel kunnen relaties tussen verschillende systemen van het lichaam gelegd worden, die door andere zorgverleners vaak over het hoofd worden gezien.
Twijfel of osteopathie iets voor jou kan betekenen.

Plan een gratis overleg, van 10-15 minuten tijdens het spreekuur in. Je kunt in deze tijd niet behandeld worden echter wel jou specifieke vragen stellen.

Plan gratis overleg

Behandeling

Hoe gaat het in zijn werk?

Na een uitvoerig vraaggesprek over uw gezondheidstoestand nu en in het verleden, wordt overgegaan tot een houdings en bewegings onderzoek. Hierbij wordt in het bewegingsapparaat, (spieren, pezen, gewrichten, zenuwen, bloedvaten……)het hoofd en de organen gezocht naar bewegingsbeperkingen, weefselveranderingen of voorkeuren welke het lichaam heeft ontwikkeld.
De uitgebreide anatomische kennis van de osteopaat en goede vaardigheden om, door middel van luisteren naar jou verhaal, voelen en observeren, verschillende weefsels goed te kunnen beoordelen, zorgen uiteindelijk voor een verklaring van de klachten.
Vervolgens wordt er in overleg met jou een behandelplan gemaakt. Het behandeldoel zal altijd te maken hebben met het optimaliseren van gebieden waar een verminderde beweeglijkheid is gevonden en leer je hoe je zelf de behandeling kunt ondersteunen door het opvolgen van adviezen. Je kunt denken aan voedings-, slaap-, ontspannings- en beweeg adviezen. Niet zelden wordt de behandeling gestart op een andere plaats dan waar de pijn zich bevind.

Anouk Kivit van Haaften - Druncks

Gedreven en enthousiast en inmiddels ervaren osteopaat, vastbesloten jou te helpen om fitter, krachtiger en energieker te worden.

 

 

Opleiding fysiotherapie afgerond           1998
Opleiding osteopathie afgerond             2009

Verschillende nascholingen op het gebied van kinderen, sport, zwangerschap, fascia, voeding, (metabolisme), de kaak / orthodontie

 

 

Werkervaring en nascholing

 

 

▪ In verschillende praktijken gewerkt tot 2004 (start Praktijk de Beek)
▪  Cursussen gegeven leren masseren, pre en postnatale gym
▪  Lessen gegeven voor de bechterew patiënten verenigingen en hartpatiënten.
▪  Mc Kenzie therapie
▪  Verschillende symposia gevolgd (bekken, sport, kinderen, orthopedie)
▪  Geïntegreerde thuiszorg fysiotherapeut
▪  Kinesio taping
▪  Osteopathie
▪  Verschillende nascholingen voor osteopathie, voor meer informatie zie verder op deze website onder osteopathie.

Tarieven

Uw zorgverzekeraar zal de kosten geheel of gedeeltelijk vergoeden dit is afhankelijk van het aanvullende pakket dat u met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten. Om dit te controleren kunt u klikken op:
Uw zorgverzekeraar zal de kosten geheel of gedeeltelijk vergoeden dit is afhankelijk van het aanvullende pakket dat u met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten. Om dit te controleren kunt u klikken op: Osteopaat zorgvergoeding (update:2022) – Zorgwijzer
De praktijk voldoet aan alle eisen die uw verzekeraar stelt wat betreft scholing en registraties en zal derhalve de kosten waarvoor u verzekerd bent aan u vergoeden.
Eerste consult (volwassenen & kinderen)   € 81,50
Vervolg behandeling lang                               € 81,50
Vervolgbehandeling kort                                € 49,50
Vervolgafspraak kinderen                              € 49,50
Spreekuur 10-15 min                                      gratis